บริการของเรา > รับนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

รับนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย


รับนำเข้าสินค้าจากจีนไทย นำเข้าสินค้าจากจีนเข้าไทย เอกสารครบถูกต้อง สินค้าได้ไว บริการขนส่งด่วน 

เงื่อนไขขนส่งทางรถ
1. ตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ (ค่าขนส่งขั้นต่ำ 500 บาท)
2. ผู้รับผิดชอบออกรหัสส่งสินค้าให้
3. ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้แจ้งข้อมูล ระบุให้เอียด เขียนบนกล่องสินค้า

  • ระบุรหัส
  • ระบุเบอร์โทรติดต่อ
  • ระบุสินค้าทางรถ (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

***หลังนำสินค้าขึ้นตู้ 5 วันถึงโกดังที่กรุงเทพฯ

เงื่อนไขขนส่งทางเรือ

1. ตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ (ค่าขนส่งขั้นต่ำ 400 บาท)
2. ลูกค้าบอกทางร้านค้าให้แจ้งข้อมูล ระบุให้เอียด เขียนบนกล่องสินค้า

  • รหัส
  • เบอร์โทรติดต่อ
  • สินค้าทางเรือ (เขียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

***หลังนำสินค้าขึ้นตู้ ประมาณ 12-15 วันถึงโกดังที่กรุงเทพฯ

ข้อดีข้อเสีย ขนส่งทางรถ ขนส่งทางเรือ ต่างกันยังไง
- ขนส่งทางเรือ

ข้อดี : ค่าใช้จ่ายถูกกว่า
ข้อเสีย : ใช้เวลารอนานกว่าขนส่งทางรถ

-ขนส่งทางรถ
ข้อดี : 
ของถึงไวกว่าขนส่งทางเรือ
ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายแพงกว่าขนส่งทางเรือ