บริการของเรา > บริษัทขนส่งรับเหมาตู้ FCL

บริษัทขนส่งรับเหมาตู้ FCL


บริษัทขนส่งรับเหมาตู้ FCL รับขนส่งเหมาตู้ FCL (Full container load) บริการบรรจุสินค้าแบบเหมาตู้เป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว
รับขนส่งสินค้าแชร์พื้นที่ตู้ LCL (Less than container load) เป็นบริการขนส่งสินค้าร่วมกับรายอื่น สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

รู้ไว้ จำได้เข้าใจตรงกัน ทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการในการจัดส่งสินค้า บริษัทขนส่งรับเหมาตู้ FCL นำเข้าสินค้าทางเรือ นำเข้าสินค้าทางรถ

 1. ตกลงราคาค่าขนส่งกับผู้รับผิดชอบ
 2. ผู้รับผิดชอบทำการเปิดชื่อลูกค้าและออกรหัสลูกค้า
 3. บริษัทของเราไม่ทำการจัดส่งสินค้าจำพวก ของเหลว, อาหาร, ยา, แบรนด์เลียนแบบ, เครื่องสำอาง ,ของปลอม สินค้าต้องห้ามการส่งออกของประเทศ
 4. ในสถานการณ์ที่น้ำหนักสินค้าที่ขนส่งทางรถหนักเกิน 300 กก. หรือ น้ำหนักสินค้าที่ขนส่งทางเรือเกิน 1,500 กก. จะต้องทำการแจ้งผู้รับผิดชอบทันที
 5. ระบุข้อมูลให้ชัดเจน กรุณาให้ทางร้านค้าระบุข้อมูลไว้บนบรรจุภัณฑ์
 • ชื่อลูกค้า / รหัสลูกค้า
 • ระบุการขนส่ง ทางรถหรือทางเรือ(ในกรณีที่ไม่มีการระบุ ทางบริษัทจะขอทำการขนส่งทางเรือให้ท่าน)
 • ขอความกรุณาให้ลูกค้าระบุข้อมูลดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้า
 1. ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า นับหลังจากนำสินค้าขึ้นตู้แล้ว
 • ทางเรือ : 12-15 วัน ถึงโกดังที่ไทย (กรุงเทพฯ)
 • ทางรถ : 5-7 วัน ถึงโกดังที่ไทย (กรุงเทพฯ)